Zpět na archiv
17/01/2019| Od ledna 2019 se řídíme Etickým kodexem Angelini, který se vzájemně doplňuje s Etickým kodexerm ČAFF

Společnost Angelini Pharma Česká republika, s.r.o. (dále jen Angelini) se od 1. 1. 2019 řídí Etickým kodexem Angelini, který je verzí Etického kodexu Angelini Group adaptovanou na české podmínky.

Ustanovení tohoto kodexu se vztahují bez výjimky na všechny osoby pracující pro společnost Angelini, tj. všechny ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance, spolupracovníky, poradce a dodavetele, jakož i všechny osoby, které přímo či nepřímo a trvale či přechodně pro společnost Angelini pracují.

Etický rozměr je klíčovým aspektem spolehlivosti společnosti Angelini ve vztahu k jejím společníkům, zákazníkům a (v širším pojetí) společensko-ekonomickému prostředí, ve kterém společnost Angelini působí.

Tento dokument se vzájemně doplňuje s Etickým kodexem České asociace farmaceutických firem (ČAFF), který je společnost Angelini jako člen ČAFF povinna taktéž dodržovat.

Etický kodex Angelini v PDF naleznete zde.

Zpět na archiv