Zpět na archiv
22/06/2018| Známe vítěze 1. ročníku Angelini University Award

Brno – Ocenění pokrokových projektů, zviditelnění a podpora nápadů podnikavých vysokoškolských studentů. Taková byla motivace pro spuštění soutěže Angelini University Award (AUA). Při finále prvního ročníku získaly dva studentské projekty finanční podporu v celkové výši 190 tisíc korun. Kdo dokázal přesvědčit porotu a nakonec získat i hlasy konkurentů?

Týdny strávené v laboratořích, nad materiály i u počítačů, okamžiky nervozity před sálem plným lidí a dilema, jak poutavě a v daném krátkém časovém limitu prodat svou odbornou práci. Tím si prošli všichni semifinalisté AUA. Tématem právě ukončeného prvního ročníku byly možnosti boje proti antibiotické rezistenci. Čím dál tím odolnější bakterie by totiž podle nejčernějších scénářů mohly už za 30 let vést celosvětově k úmrtí až 10 milionů lidí ročně.

Vítězství po téměř půlroční účasti v soutěži vybojoval projekt studentů Matěje Bezdíčka a Dity Říčné z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, který se zaměřuje na rychlou typizaci multirezistentních bakterií – ta by mohla být účinným nástrojem prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí.  K výhře odměny 100 tisíc korun přispělo i nápadité představení projektu ve stylu „boje proti temným silám“ Matěje Bezdíčka, doktorka Lengerová jako garantka tohoto projektu získala 40 tisíc korun.

Porotu i publikum si získala také mobilní aplikace Appbiotics vyvíjená multioborovým týmem studentů ČVUT a ČZU. Aplikace má pomoct k efektivnějšímu užívání antibiotik, lepšímu přehledu pacientů i lékařů a poskytnout data pro statistické zpracování. Čtveřice Lukáš Pekárek, Filip Kaufman, Pavel Dědek a Vojtěch Vrba se do práce pustila i bez vedení kohokoliv z vyučujících a aplikace nezůstala pouhým návrhem na papíře – její verze pro Android už je ve fázi beta-testování. Za druhé místo získal tým podporu 50 tisíc korun.

„První ročník soutěže jsme odstartovali se zápalem, ale i s nejistotou a očekáváním, jak vše dopadne, když je to poprvé a s podobnou aktivitou nemáme žádnou zkušenost. Spontánní zájem studentů nás však mile překvapil, stejně tak jako šíře a různorodost, s jakou zadané téma pojali,“ shrnuje dojmy organizačního týmu i porotců doktorka Renata Kellnerová z Angelini Pharma.

 

Do soutěže se v prosinci přihlásilo celkem 82 studentů ve 32 týmech. Na pomoc si 24 týmů přizvalo také někoho ze svých vyučujících. Po čtvrt roce zaslali písemně zpracované projekty, které nezávisle na sobě hodnotili:

  • Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. (emeritní přednostka I. infekční kliniky 2. LF UK – Nemocnice Na Bulovce v Praze a členka pracovní skupiny pro Národní antibiotický program),
  • MUDr. Markéta Hanslianová (primářka Oddělení klinické mikrobiologie a vedoucí Antibiotického střediska FN Bohunice v Brně),
  • PharmDr. Miroslav Kovářík (Market Access Manager ve společnosti Angelini Pharma Česká republika, s.r.o.),
  • a předsedkyně poroty MUDr. Renata Kellnerová, Ph.D. (Country Medical Manager ve společnosti Angelini Pharma  Česká republika, s.r.o., místopředsedkyně Etické komise České asociace farmaceutických firem).

Mezi hlavními kritérii byla i inovativnost a realizovatelnost projektů. Součet bodového hodnocení jednotlivých porotců rozhodl o 15 semifinalistech. Právě oni se 12. června utkali na půdě Impact Hub Brno o hlasy pro vítěze a finanční odměnu. Každý tým dostal nejprve 3 minuty a volný prostor, aby si získal sympatie porotců. Nápaditost soutěžících byla mimořádná a k vidění tak byly klasické prezentace, scénky, vzorky i videa.

Chtěli bychom poděkovat všem přítomným za úsilí, kreativitu i důvtip, s jakým ke svým projektům přistoupili, moc si toho vážíme. Vždy se říká, že porota měla náročnou práci, ale opravdu všechny práce, které jsme dnes viděli, se s tématem vyrovnaly velmi dobře a diskuze nad výběrem týmů pro finále rozhodně nebyla lehká,“ uvedla primářka Hanslianová těsně před vyhlášením finalistů.

Vybraná pětice projektů nakonec pokryla celé spektrum možných přístupů k soutěžnímu tématu.  Každý z následující finálové pětice měl na podrobnější prezentaci svého projektu sedm minut:

  • Miroslava Pavelková a Martina Naiserová s prací Alginátové částice s obsahem mědi a zinku jako potenciální alternativa při léčbě vaginálních infekcí (VFU Brno –Farmaceutická fakulta; garant Doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D.)
  • Veronika Pašková, Kateřina Chudějová a Anna Skálová s projektem Vývoj rychlých metod pro detekci antibiotické rezistence (Univerzita KarlovaLékařská fakulta v Plzni; garant doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.)
  • Petra Macounová a Lukáš Dvořák s peer programem „Hrou proti antibiotické rezistenci“ (Ostravská univerzita – Lékařská fakulta, Univerzita Karlova – Lékařská fakulta v Hradci Králové; bez garanta)
  • Matěj Bezdíček a Dita Říčná s prací Rychlá typizace multirezistentních bakterií jako nástroj prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí (Masarykova univerzita Brno – Lékařská fakulta; Mgr. Martina Lengerová, Ph.D.)
  • Lukáš Pekárek, Filip Kaufman, Pavel Dědek a Vojtěch Vrba s návrhem mobilní aplikace Appbiotics pro zlepšení compliance pacientů užívajících antibiotika, povědomí veřejnosti o problematice správného užívání antibiotik a možnosti statistického zpracování takto získaných dat (VŠCHT Praha – Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Fakulta elektrotechnická a Česká zemědělská univerzita –Fakulta provozně-ekonomická; bez garanta)

 

Kromě finančního ohodnocení pro dvě vítězné práce přináší soutěž Angelini University Award i možnost seznámit se se zajímavými projekty z různých pracovišť, odhalit mladé talenty, navázat cenné kontakty i získat nové sponzory či spolupracovníky. Tohoto úkolu se v rámci networkingu zhostili jednotliví členové poroty, kteří nejen vítězným týmům nabídli další spolupráci v rámci již zavedených osvětových aktivit nebo propojení s dalšími odborníky, ale také moderátorka Gabriela Mrkvicová. Se stejným záměrem padla volba pro konání finále právě na prostory brněnského coworkingového a networkingového centra Impact Hub.

„Myšlenka podporovat a oceňovat studentské projekty vznikla před osmi lety v portugalské pobočce společnosti Angelini. Koncept jsme adaptovali pro podmínky českého vysokoškolského prostředí a jsme velmi hrdí na to, že již první ročník přilákal desítky studentů s inovativními projekty. Společnost Angelini chce dát účastníkům soutěže příležitost prezentovat své nápady veřejnosti. Je to jeden ze způsobů, jakým se Angelini Pharma Česká republika rozhodla propagovat společnost na univerzitní půdě a přiblížit vědu širší veřejnosti. Domnívám se, že se prostřednictvím prvního ročníku soutěže tento záměr podařil a druhý ročník, pro který jsme zvolili téma: Duševní zdraví – zvyšování kvality života, bude neméně úspěšný,“ uvádí za společnost Angelini Pharma Česká republika Jarka Hájková, členka realizačního týmu a HR managerka.

 

------------

Kontakt:
Ing. Jaroslava Hájková (j.hajkova@angelini.cz)
Mgr. Kristýna Kounková (k.kounkova@angelini.cz)

www.angeliniaward.cz

www.angelini.cz

Fotografie z akce naleznete zde.

Zpět na archiv