Zpět na archiv
24/02/2016| Léčba kašle v zimním období

V podzimním a zimním období se u dětí i dospělých častěji vyskytují onemocnění, která obecně nazýváme nemocemi z nachlazení. Jejich příznaky se dají popsat jako celková nevolnost, slabost a únava, často jsou spojené s kašlem a rýmou. Většina z těchto nemocí je vyvolávána viry, na které antibiotika neúčinkují. Proto také v obecných doporučeních pro léčení je zdůrazňován klid na lůžku, dostatek teplých tekutin, vitaminy a případně některé protizánětlivé léky (typu paracetamolu, kyseliny acetylosalicylové nebo ibuprofenu). Nepříjemným průvodním znakem, který obvykle nereaguje na vyjmenované léky, je kašel.

Kašel je účelný obranný mechanismus, který udržuje průchodnost dýchacích cest. Sliznice dýchacích cest je složena z řasinek a hlenových buněk, je pokryta hlenem. Řídký hlen čistí a zvlhčuje vdechovaný vzduch, zachytí a obalí bakterie a drobné nečistoty, jakož i prach, ale i částice cigaretového kouře. Tvor- ba řídkého hlenu je tedy přirozená. Řasinky si můžeme představit jako trávník, který vlnivým pohybem transportuje hlen a cizí částice z plic ven. Tvorba hustého hlenu je často vyvolána infekcí a způsobuje vlhký kašel. Zánět horních cest dýchacích je nezřídka provázen otokem a překrvením dýchací sliznice a dochází k dráždění k suchému kašli. Suchý kašel může být obtěžující hlavně v noci. Vzhledem k tomu, že nečistí dýchací cesty, ho můžeme nazvat i kašlem neúčelným. Je nezbytné zdůraznit, že kašel jako takový není diagnózou neboli onemocněním, ale je pouhým průvodním jevem různých onemocnění nebo jejich kombinací. Kašel je nejčastějším příznakem onemocnění dýchacího ústrojí. Jeho léčba je různorodá podle příčin a druhu kašle.

Kašel se dělí podle délky trvání na:

  • akutní – trvá do 3 týdnů
  • protrahovaný – trvá přerušovaně 3–8 týdnů
  • chronický – trvá déle než 8 týdnů

Typy kašle

Podle typu kašle rozlišujeme:

  • suchý, dráždivý

 

Tento typ kašle bez produkce hlenu je způsoben otokem a překrvením sliznice. Provází většinou počátek zánětu průdušek (bronchitidy) a během několika dnů přechází v produktivní vlhký kašel. Suchý, dráždivý kašel je obtěžující, vysilující a omezuje aktivity pacienta. Noční záchvaty kašle mohou způsobit nespavost, a snížit tak kvalitu života. K útlumu suchého dráždivé- ho kašle se používají tlumící léky – antitusika.

 

  • hrubý, štěkavý nebo chraptivý

 

Suchý kašel, který je charakteristický změnou zabarvení hlasu (hlas se stává chraplavým a zastřeným), provází zánět hrtanu (laryngitida) a zánět hrtanu a průdušnice (laryngotracheitida). Hrubý, chraplavý, suchý kašel je obtěžující, vysilující a omezuje aktivity pacienta. Noční záchvaty kašle mohou způsobit nespavost, a snížit tak kvalitu života pacienta. K útlumu suchého dráždivého kašle se používají tlumící léky – antitusika. Štěkavý kašel s dušností provází závažnější onemocnění, jako je akutní virový zánět hrtanu a průdušnice (akutní subglotická laryngitida). U štěkavého kašle se ztíženým dýcháním je nutné rychle navštívit lékaře, který rozhodne o způsobu léčby.

 

  • záchvatovitý

 

Tento typ kašle, který vzniká v záchvatech více v noci nebo po námaze, se vyskytuje u průduškového astmatu. Pro toto onemocnění jsou typické stavy ztíženého dýchání, a to spíše v noci a po námaze. Pacient by měl být v trvalé péči lékaře. Záchvatovitý typ kašle zlepšují bronchodilatancia léky uvolňující křečovité stažení průdušek, případně protizánětlivě působící inhalované léky (kortikoidy).

 

  • vlhký, produktivní s vykašláváním hlenu

 

Vlhký kašel se objevuje v pozdější fázi onemocnění dýchacích cest, především při zánětu průdušek (bronchitidy). Odkašlávání způsobuje i přítomnost hlenu v horních dýchacích cestách u rýmy, zánětu nosohltanu, zánětu vedlejších dutin nosních, zvětšené nosní mandle. Zde je nutné podpořit vykašlávání vznikajících hlenů léky  mukolytiky.  Závažnější příčinou produktivního kašle může být CHOPN, tuberkulóza, cystická fibróza či jiné závažné onemocnění, proto by každý protrahovaný nebo chronický kašel měl vyšetřit lékař.

 

U charakteristik jednotlivých typů kašle jsou uvedeny typy léků, které jsou vhodné, a z nichž řada je k dostání bez lékařského předpisu. Při volbě toho nejvhodnějšího je třeba přihlédnout k jejich důležitým vlastnostem, které mohou ovlivnit konečný účinek.

U suchého, dráždivého i hrubého, štěkavého kašle volíme antitusika, která zmírňují dráždění ke kašli a která mohou mít buď centrální, nebo periferní účinek. Znamená to, že působí na centrum kašle v mozku, a mohou proto mít i nežádoucí tlumivé účinky na mozek, včetně dechového centra. Periferní účinek léků proti kašli se projeví až v dýchacích cestách a útlum mozku je při nich minimální a jen některé z nich jsou vhodné i pro alergické osoby.

Mukolytika se dělí na větší množství skupin podle toho, jaký je jejich hlavní účinek. Při podávání mukoaktivních léků není vhodná jejich kombinace s antitusiky. Léky zvyšující celkové množství hlenu v dýchacích cestách by se neměly podávat zvláště na noc. Při výběru těchto léků je třeba přihlédnout k jejich protizánětlivým účinkům i k jejich podpoře účinků antibiotik, protože je často podáváme současně s antibiotiky.

Léků na různé druhy kašle je tedy v České republice k dispozici dostatek, řada z nich je volně prodejná a při jejich výběru poradí nejenom lékárník, ale především lékař.

 

Stanislav Kos

 

Zpět na archiv