Zpět na archiv
30/11/2017| Informace k jednorázovým objednávkám od 1. 12. 2017

OBJEDNÁVKY LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

Společnost Angelini Pharma Česká republika s.r.o., se sídlem Páteřní 1216/7, Bystrc, 635 00 Brno, IČ: 18824706, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 1132, je držitelem povolení k distribuci léčivých přípravků uděleného Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Distribuce produktů společnosti Angelini Pharma Česká republika s.r.o., u nichž je sama společnost držitelem rozhodnutí o registraci, na trh v ČR probíhá prostřednictvím velkodistributorů PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., Alliance Healthcare s.r.o., PHARMOS, a.s. a ViaPharma s.r.o. a u vybraných položek Leram s.r.o.

Naše společnost je primárně výrobcem léčivých přípravků a velkodistribuci do lékáren po celé České republice zajšťují na základě smluvních vztahů uvedení velkodistributoři. V případě vašeho zájmu o naše produkty, jste-li lékárnou, se prosím, obraťte se na kteréhokoliv z těchto distributorů, kteří mají naše produkty k dispozici.

V případě jakýchkoliv problémů s dostupností našich produktů u uvedených velkodistributorů nás prosím kontaktujte a rádi sitaci prověříme a přijmeme potřebná opatření, případně vám vše rádi vysvětlíme.

Pro účely jednorázových objednávek/dodávek, které je nutné vyřídit do 2 pracovních dnů, se prosím obracejte výhradně na výše uvedené distributory, kteří mají smluvní vztahy se všemi lékárnami v ČR a vyřízení těchto objednávek pro nás zajišťují.

V případě, že jako lékárna trváte na jednorázovém dodání léčivého přípravku naší společností pro potřeby konkrétního pacienta, zašlete před učiněním objednávky nejprve prosím, na tuto emailovou adresu: objednavka@angelini.cz následující dokumenty:

a)       oprávnění k poskytování zdravotních služeb (lékárenská péče);
b)       registraci plátce DPH (jste-li plátcem DPH);
c)       bankovní spojení – poskytnutí údaje.

Po obdržení těchto dokumentů vám zašleme pro účely případného vyřízení vaší jednorázové objednávky tyto dokumenty:

a)       Všeobecné prodejní a dodací podmínky;
b)       Reklamační řád; a        
c)       Prohlášení o hlášení změn. 

 

Tyto podepsané dokumenty spolu s konkrétní objednávkou a naskenovaným receptem s anonymizovanými údaji pacienta/anonymizovaný printscreen e-receptu pořízeného z vašeho softwaru zašlete prosím obratem na adresu objednavka@angelini.cz

Vezměte prosím na vědomí, že jednorázové objednávky/dodávky se řídí těmito obchodními podmínkami:

  • předmětem této objednávky musí být vždy léčivý přípravek sloužící k uspokojení potřeby pacienta v ČR,
  • jednorázové objednávky přijímáme pouze e-mailem na adrese: objednavka@angelini.cz
  • obchodní přirážka distributora = 1. varianta: pevné procento 20 % [u léčivého přípravku, kde účinné právní předpisy neumožňují aplikaci obchodní přirážky ve výši 20 %, bude obchodní přirážka stanovena v maximální výši dle platných právních předpisů]
  • při nutnosti dodávky s použitím dřevěné palety (větší objem objednávky) bude účtován poplatek 220,- Kč za každou odeslanou paletu plus DPH.
  • bude účtováno dopravné ve výši 22,-Kč/km plus DPH;
  • splatnost faktur = 3 dny
  • žádost o změnu platebních podmínek je třeba projednat předem

Úplné znění rozhodnutí jednatele společnosti o obchodních podmínkách pro jednorázové zákazníky je k dispozici na vyžádání.

 

Vezměte prosím na vědomí, že objednávky/dodávky pro nové zákazníky se zájmem o předpokládané opakující se objednávky se řídí těmito obchodními podmínkami:

V souvislosti s obchodním rozhodnutím jednatele společnosti došlo od 30. 11. 2017 k zavedení nového systému objednávek pro nové zákazníky se zájmem o předpokládané opakující se objednávky. 
Předmětem spolupráce musí být vždy léčivý přípravek sloužící k uspokojení potřeby pacienta v ČR.

 

Žádáme vás o zaslání dokumentů uvedených bodem písmeny a) – c) výše na uvedenou e-mailovou adresu a následně vás budeme do 1 pracovního dne kontaktovat na sdělené e-mailové adrese s tím, že jsme oprávněni nejprve vás vyzvat k předložení dalších dokladů potřebných pro navázání obchodního vztahu a následně pak zpracujeme a předložíme individuální nabídku obchodních podmínek a upřesnění konkrétních etap předpokládané spolupráce.

 

Upozorňujeme, že spolupráce je podmíněna uzavřením všeobecných obchodních podmínek, které budou upravovat zejména předmět smlouvy, výši obchodní přirážky, obchodní a dodací podmínky, přechod vlastnictví, zajištění, sankční ujednání a možnost ukončení smlouvy.


Související dokumenty:
VOP platné pro jednorázové objednávky od 1. 12. 2017
Reklamační řád platný od 1. 12. 2017
Informace o zpracování osobních údajů

 

Zpět na archiv