Etický kodex

Etický kodex

Společnost Angelini Pharma Česká republika, s.r.o. (dále jen Angelini) se od 1. 1. 2019 řídí Etickým kodexem Angelini, který je verzí Etického kodexu Angelini Group adaptovanou na české podmínky.

Ustanovení tohoto kodexu se vztahují bez výjimky na všechny osoby pracující pro společnost Angelini, tj. všechny ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance, spolupracovníky, poradce a dodavetele, jakož i všechny osoby, které přímo či nepřímo a trvale či přechodně pro společnost Angelini pracují.

Etický rozměr je klíčovým aspektem spolehlivosti společnosti Angelini ve vztahu k jejím společníkům, zákazníkům a (v širším pojetí) společensko-ekonomickému prostředí, ve kterém společnost Angelini působí.

Tento dokument se vzájemně doplňuje s Etickým kodexem České asociace farmaceutických firem (ČAFF), který je společnost Angelini jako člen ČAFF povinna taktéž dodržovat.

Etický kodex Angelini v PDF naleznete zde.


Zpět na začátek

Etický kodex ČAFF

Dne 10. ledna 2001 vznikla uzavřením zakladatelské smlouvy o založení zájmového sdružení právnických osob Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF). Společnost Medicom International (nyní Angelini Pharma Česká republika, s.r.o.) byla jedním z jejích zakládajících členů a je stále jeho aktivní členem včetně zastoupení ve výkonných strukturách asociace.

Nová Asociace zabezpečuje kontinuitu předchozích subjektů s obdobným předmětem činnosti, a to Sdružení výrobců léčivých přípravků (SVLP) a Sdružení českého farmaceutického průmyslu (SČFP).

Předmětem činnosti ČAFF je sjednocovat a koordinovat společné zájmy firem, které se zabývají výzkumem, vývojem, výrobou, obchodem, propagací, marketingem v oblasti humánních léčivých přípravků a dále informatikou v oblasti farmaceutického průmyslu a užití léčivých přípravků.

Etický kodex České asociace farmaceutických firem ke stažení.


Zpět na začátek