Společnosti skupiny

Výrobní závody

Výrobní závody skupiny Angelini se nacházejí v Anconě, Aprilii (LT) a Caselle (GE). V závodě v Anconě je realizována farmaceutická výroba hotových výrobků a v Aprilii je výroba zaměřena na farmaceutické suroviny. Závod v Caselle se specializuje na výrobu dezinfekčních prostředků a produktů značky Amuchina. Realizovaná výroba je určena pro domácí trh i pro vývoz do zahraničí. Všechny závody jsou vybaveny nejmodernějšími technologiemi s integrovanými automatickými  kontrolními systémy a systémy revize. Zvláštní důraz je v celém procesu kladen na analýzu a kontrolu kvality, která začíná už u základních surovin. Ochrana životního prostředí a ochrana zdraví lidí na pracovišti i v okolí výrobních kapacit jsou nejdůležitějšími faktory, kterými se profilují veškeré výrobní činnosti skupiny Angelini.

Životní prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví
Pokud se jedná o ochranu životního prostředí, jsou všechny výrobní kapacity společnosti Angelini vybaveny nejmodernějšími technologiemi.
Firemní politika neustálého zlepšování jednotlivých aspektů životního prostředí je již po mnoho let jedním z hlavních zájmů výrobního procesu, o čemž svědčí udělení certifikace ISO 14001 závodům v Anconě i v Pescaře. Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti jsou základními a neodmyslitelnými podmínkami pro jakoukoli výrobní činnost. Skupina Angelini vytvořila podnikovou kulturu, kterou považuje za první povinnost zaměstnavatele a která zaručuje absolutní bezpečnost, ochranu zdraví a psychickou i fyzickou pohodu všech zaměstnanců.
Z tohoto důvodu byly ustanoveny nejen celopodnikové bezpečnostní normy, ale také bezpečnostní normy pro každý jednotlivý úsek a kontrolní systémy a standardy.  Tento systém bezpečnosti napomáhá ke zvyšování bezpečnostních aspektů i k růstu firemní kultury zaměstnanců v oblasti prevence proti úrazům a bezpečnosti.
Základními podmínkami k dosažení nejvyšší možné úrovně ochrany životního prostředí, ochrany zdraví, bezpečnosti práce a hygieny je přesné posouzení rizik, striktní dodržování platných zákonů a norem a zapojení veškerého firemního personálu.


Zpět na začátek

Angelini v Anconě

Výrobní závod ANGELINI S.p.A. v Anconě, hlavním městě regionu Marche ve střední Itálii, který se nachází 7 km od jednoho z nejdůležitějších přístavů v Jaderském moři, 5 km od dálničního exitu Ancona Sud A14 a 20 km od "Letiště" Raffaello Sanzio ". Výrobní závod v Anconě je držitelem evropského oprávnění GMP a je pravidelně kontrolován italskou agenturou pro léčivé přípravky (AIFA) a vyrábí léčivé přípravky, které jsou vyváženy do více než 40 zemí na různých kontinentech.  Mohou zde být vyráběny také specifické druhy léčivých látek, jako jsou hormony a betalaktamová antibiotika/cefalosporin. Ministerstvo zdravotnictví schválilo i výrobu omamných a psychotropních látek pro výrobu léčiv pro anestezii pro použití např. v chirurgii. Továrna je oprávněna i k výrobě kosmetických a zdravotnických prostředků
Výrobní závod v Anconě, je v provozu více než 40 let a za tuto dobu prošel několikrát rekonstrukcí a reorganizací. V současné době zde pracuje 523 zaměstnanců, z toho 57% ve výrobě a ve skladech, 13% v oddělení kvality, 15% v oddělení inženýrství, údržbě a mechanizaci a zbývajících 15% v oblasti správy. Průměrný věk zaměstnanců je poměrně nízký - 55% zaměstnanců je méně než 40 let - a je zde vysoké procento vysokoškoláků (74%), z toho čerstvých absolventů (23%). Bez dělnických profesí dosahuje počet vysokoškoláků celkem 47%.


Zpět na začátek

Fine Chemicals Aprilia

Výrobní závod  Angelini Fine Chemicals, který se nachází v Aprilii (LT) a specializuje se na výrobu léčivých látek, pokročilých meziproduktů, na smluvní výrobu. Provádí se zde vlastní i smluvní výroba pro významné nadnárodní farmaceutické a biotechnologické společnosti.
Výroba je soustředěna především na originální účinné látky vyvinuté v Angelini (včetně trazodonu a benzydaminu), dále na licenční léčiva a léčivé látky a na meziprodukty. Většina výrobků je určena na export, především do Spojených států a zemí Evropské unie. Výroba je schválena  FDA (Food and Drug Administration), pracuje v souladu s národními, evropskými i americkými  normami a pravidly. Výroba je certifikována  cGMP (aktuální Správná výrobní praxe). Výrobní provoz je vybaven laboratořemi, které se specializují na výzkum a vývoj nových výrobních postupů a inovativních formulí. Pro zajištění bezpečnosti a kvality v každé fázi výrobního procesu jsou všechny postupy průběžně kontrolovány za využití počítačové techniky. Ochrana životního prostředí je jednou z priorit Chemie Angelini. V souladu s italskými a evropskými standardy jsou používány nejnovější technologie a nejnovější nástroje pro správu a řízení. Závod zajišťuje čištění odpadních vod, regeneruje rozpouštědla, sleduje emisí plynů a racionální využívání energií.
Angelini Fine Chemicals v Itálii
Vývoj a výroba surovin začala v Římě v roce 1957. O deset let později byl postaven závod v Aprilii, v provincii Latina, kam byly přesunuty všechny činnosti. V roce 1999 byl uveden do provozu nový pilotní závod splňující požadavky GMP, kde byly vhodné podmínky pro výrobu malých množství surovin a pro vývoj nových postupů. V roce 2002 byla instalována jednotka „mikronizace“. Dnes se závod rozkládá na ploše 70 000 m2 a má tři výrobní jednotky s celkovou výrobní kapacitou 140 000 litrů a moderní laboratoře pro výzkum a vývoj včetně kontroly a analýzy.  V roce 2011 zahájila provoz nová laboratoř na výrobu léčivých látek v čistých prostorách třídy C schválených  AIFA.


Zpět na začátek

Výrobní závod Amuchina Casella

Ve výrobním závodě Amuchina Casella, v provincii Janov se vyrábí přípravek Amuchina, známý svými širokospektrými dezinfekčními účinky (baktericidní, mykobaktericidní, fungicidní a virucidní). Výrobní závod se rozkládá na ploše 14 000 m2 a pracuje zde 30 lidí. Továrna vyrábí 6 000 000 litrů Amuchiny  ročně, což je přibližně 8,5 milionu lahví v různých velikostech. Implementace a neustálé zlepšování systému managementu jakosti (kontrola kvality) je nezbytný i v tomto výrobním závodě, kde se postupuje podle stejné normy jako v továrně ANGELINI v Anconě.
Sklad v Anconě je  tranzitní místo pro skladování hotových výrobků, které zde čekají na transport do dalších skladů rozmístěných na celém území Itálie. Kromě hlavního domácího trhu jsou výrobky Amuchina distribuovány do Spojených států, Mexika, Kanady, Francie, Švýcarska, Španělska, Portugalska a Tuniska.

Výrobní závod je držitelem těchto oprávnění:
  • povolení k výrobě léčivých látek pro humánní použití (API) - chlornan sodný, podle cGMP, vydané AIFA (Italská agentura pro léčivé přípravky).
  • povolení pro výrobu hromadně vyráběných léčivých přípravků pro humánní použití - nesterilní tekutiny pro vnější použití - dle cGMP, vydané AIFA (Italská agentura pro léčivé přípravky).
  • povolení k výrobě lékařských a chirurgických sprejů (biocidů ve formě tekutiny) vydané Ministerstvem zdravotnictví.
  • EN ISO 9001:2008 a EN ISO 13485:2003 na výrobu a distribuci zdravotnických prostředků.
  • FDA povolení pro výrobu a distribuci zdravotnických prostředků 21CFR820 ve Spojených státech amerických.


Zpět na začátek