Výrobní závody

Výrobní závody

Výrobní závody skupiny Angelini se nacházejí v Anconě, Aprilii (LT) a Caselle (GE). V závodě v Anconě je realizována farmaceutická výroba hotových výrobků a v Aprilii je výroba zaměřena na farmaceutické suroviny. Závod v Caselle se specializuje na výrobu dezinfekčních prostředků a produktů značky Amuchina. Realizovaná výroba je určena pro domácí trh i pro vývoz do zahraničí. Všechny závody jsou vybaveny nejmodernějšími technologiemi s integrovanými automatickými  kontrolními systémy a systémy revize. Zvláštní důraz je v celém procesu kladen na analýzu a kontrolu kvality, která začíná už u základních surovin. Ochrana životního prostředí a ochrana zdraví lidí na pracovišti i v okolí výrobních kapacit jsou nejdůležitějšími faktory, kterými se profilují veškeré výrobní činnosti skupiny Angelini.

Životní prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví
Pokud se jedná o ochranu životního prostředí, jsou všechny výrobní kapacity společnosti Angelini vybaveny MODERNÍMI technologiemi.
Firemní politika neustálého zlepšování jednotlivých aspektů životního prostředí je již po mnoho let jedním z hlavních zájmů výrobního procesu natolik, že od roku 2004získaly všechny tři závody dobrovolnou certifikaci UNI EN ISO 14001:2015. 


Významné investice společnost uskutečnila v oblasti výroby čisté energie, včetně fotovoltaické elektrárny o výkonu 1 600 kW, moderního kogeneračního systému, nových odpařovacích věží a nových vysoce výkonných parních generátorů. Tyto nové technologie byly integrovány s automatickým systémem řízení, který optimalizuje spotřebu klimatizačních systémů používaných k vytváření mikroklimatu.
Neustálé zlepšování spotřeby energie je řízeno samostatnou skupinou pro správu energií. Všechna tato opatření snižují emise CO2 o více než 650 tun za rok.

Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti jsou základními a neodmyslitelnými podmínkami pro jakoukoli výrobní činnost. Skupina Angelini vytvořila podnikovou kulturu, kterou považuje za první povinnost zaměstnavatele a která zaručuje absolutní bezpečnost, ochranu zdraví a psychickou i fyzickou pohodu všech zaměstnanců.
Z tohoto důvodu byly ustanoveny nejen celopodnikové bezpečnostní normy, ale také bezpečnostní normy pro každý jednotlivý úsek a kontrolní systémy a standardy.  Tento systém bezpečnosti napomáhá ke zvyšování bezpečnostních aspektů i k růstu firemní kultury zaměstnanců v oblasti prevence proti úrazům a bezpečnosti.
Základními podmínkami k dosažení nejvyšší možné úrovně ochrany životního prostředí, ochrany zdraví, bezpečnosti práce a hygieny je přesné posouzení rizik, striktní dodržování platných zákonů a norem a zapojení veškerého firemního personálu.


Zpět na začátek

Angelini v Anconě

Výrobní závod ANGELINI S.p.A. v Anconě, hlavním městě regionu Marche ve střední Itálii, který se nachází 7 km od jednoho z nejdůležitějších přístavů v Jaderském moři, 5 km od dálničního exitu Ancona Sud A14 a 20 km od "Letiště" Raffaello Sanzio ". Výrobní závod v Anconě je držitelem evropského oprávnění GMP a je pravidelně kontrolován italskou agenturou pro léčivé přípravky (AIFA) a vyrábí léčivé přípravky, které jsou vyváženy do více než 40 zemí na různých kontinentech.  Mohou zde být vyráběny také specifické druhy léčivých látek, jako jsou hormony a betalaktamová antibiotika/cefalosporin. Ministerstvo zdravotnictví schválilo i výrobu omamných a psychotropních látek pro výrobu léčiv pro anestezii pro použití např. v chirurgii. Továrna je oprávněna i k výrobě kosmetických a zdravotnických prostředků
Výrobní závod v Anconě, je v provozu více než 40 let a za tuto dobu prošel několikrát rekonstrukcí a reorganizací. V současné době zde pracuje 523 zaměstnanců, z toho 57% ve výrobě a ve skladech, 13% v oddělení kvality, 15% v oddělení inženýrství, údržbě a mechanizaci a zbývajících 15% v oblasti správy. Průměrný věk zaměstnanců je poměrně nízký - 55% zaměstnanců je méně než 40 let - a je zde vysoké procento vysokoškoláků (74%), z toho čerstvých absolventů (23%). Bez dělnických profesí dosahuje počet vysokoškoláků celkem 47%.


Zpět na začátek

Fine Chemicals Aprilia

Výrobní závod  Angelini Fine Chemicals, který se nachází v Aprilii (LT) a specializuje se na výrobu léčivých látek, pokročilých meziproduktů, na smluvní výrobu. Provádí se zde vlastní i smluvní výroba pro významné nadnárodní farmaceutické a biotechnologické společnosti.
Výroba je soustředěna především na originální účinné látky vyvinuté v Angelini (včetně trazodonu a benzydaminu), dále na licenční léčiva a léčivé látky a na meziprodukty. Většina výrobků je určena na export, především do Spojených států a zemí Evropské unie. Výroba je schválena  FDA (Food and Drug Administration), pracuje v souladu s národními, evropskými i americkými  normami a pravidly. Výroba je certifikována  cGMP (aktuální Správná výrobní praxe). Výrobní provoz je vybaven laboratořemi, které se specializují na výzkum a vývoj nových výrobních postupů a inovativních formulí. Pro zajištění bezpečnosti a kvality v každé fázi výrobního procesu jsou všechny postupy průběžně kontrolovány za využití počítačové techniky. Ochrana životního prostředí je jednou z priorit Chemie Angelini. V souladu s italskými a evropskými standardy jsou používány nejnovější technologie a nejnovější nástroje pro správu a řízení. Závod zajišťuje čištění odpadních vod, regeneruje rozpouštědla, sleduje emisí plynů a racionální využívání energií.
Angelini Fine Chemicals v Itálii
Vývoj a výroba surovin začala v Římě v roce 1957. O deset let později byl postaven závod v Aprilii, v provincii Latina, kam byly přesunuty všechny činnosti. V roce 1999 byl uveden do provozu nový pilotní závod splňující požadavky GMP, kde byly vhodné podmínky pro výrobu malých množství surovin a pro vývoj nových postupů. V roce 2002 byla instalována jednotka „mikronizace“. Dnes se závod rozkládá na ploše 70 000 m2 a má tři výrobní jednotky s celkovou výrobní kapacitou 140 000 litrů a moderní laboratoře pro výzkum a vývoj včetně kontroly a analýzy.  V roce 2011 zahájila provoz nová laboratoř na výrobu léčivých látek v čistých prostorách třídy C schválených  AIFA.


Zpět na začátek

Výrobní závod Amuchina Casella

Ve výrobním závodě Amuchina Casella, v provincii Janov se vyrábí přípravek Amuchina, známý svými širokospektrými dezinfekčními účinky (baktericidní, mykobaktericidní, fungicidní a virucidní). Výrobní závod se rozkládá na ploše 17 000 m2 a pracuje zde 34 lidí. Továrna vyrábí 6 000 000 litrů Amuchiny  ročně, což je přibližně 8 milionu lahví v různých velikostech.

Implementace a neustálé zlepšování systému managementu jakosti (kontrola kvality) je nezbytný i v tomto výrobním závodě, kde se postupuje podle stejné normy jako v továrně Angelini v Anconě.


Sklad je tranzitním místem pro skladování hotových výrobků, včetně těch produkovaných v Anconě, které zde čekají na transport do dalších skladů rozmístěných na celém území Itálie. Kromě hlavního domácího trhu jsou výrobky Amuchina distribuovány do Spojených států, Mexika,Argentiny, Francie, Švýcarska, Španělska, Portugalska a Tuniska.

Výrobní závod je držitelem následujících certifikací udělených TUV SUD Mnichov:
 


Zpět na začátek