Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Bezpečnost Vašich osobních údajů z našich www stránek je pro společnost Angelini Pharma Česká republika s.r.o. velmi důležitá. Ochranu Vašich osobních dat bereme velmi vážně. Proto Vás chceme seznámit s tím, která data si ponecháváme a která ne.

Veškeré sdílené informace a osobní údaje budou chráněny a zachovány důvěrné v souladu s platnými právními předpisy EU a budou použity výhradně pro účely dozoru nad bezpečností léků a pro odpovědi na dotazy osob.

Shromažďování údajů

Naše www stránky můžete navštěvovat a používat bez toho, abyste nám sdělovali jakékoliv osobní údaje. Některá data získaná v průběhu Vašich návštěv jsou z bezpečnostních důvodů uložena na našich serverech. Jde např. o jméno Vašeho poskytovatele připojení k internetu, www stránka, ze které jste přišli na naši stránku, www stránka, na kterou odcházíte z naší stránky, a Vaše IP adresa. Tato data však nejsou používána k Vaší identifikaci. Data se používají pro statistické účely, ale jednotliví uživatelé zůstávají anonymní. Vaši anonymitu zajišťujeme řadou technických a organizačních prostředků.

Shromažďování a využití osobních údajů

Shromažďujeme pouze ty osobně určitelné údaje (jako např. jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mail), které nám sami dobrovolně poskytnete. Angelini Pharma Česká republika s.r.o. a její obchodní partneři tyto údaje využijí pouze k účelům uvedeným tam, kde byly poskytnuty. Uvedené informace můžeme příležitostně použít k tomu, abychom se s vámi spojili pro lepší zjištění vašich potřeb a následnému zlepšení našich produktů a služeb. Angelini Pharma Česká republika s.r.o. vaše osobní informace neprodá ani nepronajme žádné třetí straně, není-li vám v okamžiku, kdy informace poskytujete, sděleno jinak.

Použití Cookies

Pro přizpůsobení www stránek Vašim potřebám a zvýšení účinnosti se na některých www stránkách používají tzv. Cookies. Cookies jsou textové soubory, které naše servery mohou poslat a uložit do Vašeho počítače, aby identifikovaly počítač, který se používá pro připojení k www stránkám. Většina prohlížečů je nastavených tak, že Cookies automaticky přijímá. Ukládání Cookies však můžete zrušit, nebo nastavit prohlížeč tak, aby Vás vždy informoval předtím, než uloží Cookies do Vašeho počítače.

Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data. Do cookies můžeme umístit ID uživatele, to ale neumožňuje třetím stranám identifikovat konkrétní osobu.

Jak lze upravit využívání cookies

Vymazání - vymazat můžete cookies ve Vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno “Historii“ navštívených stránek.

Blokování - prohlížeče umožňují umísťování cookies na Váš počítač zablokovat. V takovém případě bude, ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče:

Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách https://www.aboutcookies.org/.

Bezpečnost

Společnost Angelini Pharma Česká republika s.r.o. používá bezpečnostní a organizační opatření, aby ochránila Vaše data před náhodnou nebo záměrnou manipulací, ztrátou, zničením nebo před přístupem neautorizovaných osob. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně měněna podle nejnovějšího technologického vývoje.

Odkazy na www stránky třetích stran

Stránky společnosti Angelini Pharma Česká republika s.r.o. mohou obsahovat i řadu odkazů na jiné servery s užitečnými informacemi. Zásady ochrany osobních údajů popsané zde však na jiných serverech nemusí platit. Máte-li zájem o informace o jejich způsobu sběru a distribuce údajů, kontaktujte přímo provozovatele konkrétních www stránek. Osobní údaje shromažďované na stránkách společnosti Angelini Pharma Česká republika s.r.o. nejsou externím serverům předávány, pokud k tomu naše společnost předem nezíská Vaše svolení nebo oficiální souhlas.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

Společnost Angelini Pharma Česká republika s.r.o. jmenovala dne 25. října 2018 v souladu s čl. 37 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) společnost Ernst & Young, s.r.o., IČO: 26705338, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, jako svého pověřence pro ochranu osobních údajů.
Veškeré otázky týkající se ochrany osobních údajů adresované naší společnosti tak nově můžete uplatnit na kontaktním e-mailu angelini.dpo@cz.ey.com nebo prostřednictvím korespondenční adresy Ernst & Young, s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1.

 

Žádost subjektu údajů

Přejete-li si požádat společnost Angelini Pharma Česká republika s.r.o., jako správce osobních údajů, o přístup k Vašim osobním údajům nebo o jejich opravu, doplnění či výmaz, případně o omezení zpracování, zdržení se automatizovaného individuálního rozhodování či přenos osobních údajů, učiňte tak prosím prostřednictvím pověřence na formuláři, který je ke stažení na této stránce. Prostřednictvím tohoto formuláře lze take vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

Formulář ke stažení zde.