Zpět na archiv
Bolest akutní, chronická, průlomová

„Bolest je to, co člověk cítí, když říká, že ho to bolí“………….. Margo Mc. Caffery
Bolest je normální reakcí organismu na škodlivý podnět – zánět, úraz, onemocnění apod. Každý z nás ji určitě v životě zažil. Bolest je také varovným a svým způsobem i prospěšným signálem důležitým k obraně organismu proti všem nepříznivým vlivům. Za určitých okolností se však bolest stává příčinou utrpení nemocného – platí to zejména pro bolest nádorovou, ale také jakoukoli bolest chronickou, tj. dlouhodobou. Dnes se však ví, že bolest není jenom signál o tom, že se děje něco špatného, ale že bolest je sama o sobě nemoc.
Základní rozdělení bolestí je na akutní a chronickou.

Akutní bolest
Akutní bolest vzniká jako reakce na okamžité poškození organismu úrazem, chorobou nebo operačním zákrokem. Bývá považován za příznak, který varuje před nebezpečím. Pokud dojde k nápravě - vytržení zubu, zafixování zlomeniny, odstranění slepého střeva apod. - bolest zase rychle odezní. Jedná se sice o nepříjemný jev, který každý z nás snáší jinak, ale v podstatě je nám jasné, co je její příčinou a jak se bude dále vyvíjet. Akutní bolest má tedy svůj pozitivní smysl. Obvykle bývá ostrá, dobře ohraničená, její místo zpravidla odpovídá místu poškození. Délka jejího trvání je krátká. Zpravidla se udává, že délka jejího trvání odpovídá vyvolávající příčině a většinou netrvá déle než tři měsíce.

Chronická bolest
Mnohem horší je, když se bolest stane chronickou.  Téměř každá bolest je snesitelná, pokud je v dohledu její konec. Chronická bolest se však nemocnému zdá nekonečná.
Pokud trvá déle než tři měsíce, je zřejmé, že se bolest už osamostatnila, není jen doprovodným jevem onemocnění, ale stala se sama nemocí. Postupně se zmocňuje celého života, dostává se do popředí a stává se jeho jediným obsahem. Tento dlouhodobě přetrvávající stav může vést k poruchám spánku, depresím a omezením společenských a pracovních aktivit, což někdy končí  až  sociálním vyloučením.
S chronickou nenádorovou bolestí jsou nejčastěji spojeny bolesti zad přicházející s věkem, bolesti kloubů při artróze, bolesti hlavy, bolesti spojené s poškozením nervů (např. při cukrovce, po pásovém oparu…), bolesti svalů a vaziva a bolesti po některých operacích. Na stavy spojené s chronickou nenádorovou bolestí má velký vliv i současný životní styl spojený s nezdravou výživou, nedostatkem pohybu a nadváhou.
Chronická bolest nemá na rozdíl od akutní bolesti funkci varovného signálu. Sama se stává nemocí. Mírnění chronické bolesti je tedy vlastním cílem léčby.

Průlomová bolest
Jako průlomovou bolest označujeme zhoršení jinak poměrně stabilní chronické bolesti. Pacient pociťuje bolesti, tu méně, tu více, ale najednou se mu značně přitíží a intenzita bolesti výrazně vzroste.
Bolest může náhle "vzplanout" např. při určitých pohybech, při kašli nebo při polykání.
Průlomová bolest nastupuje velmi rychle během 3–5 minut a má krátké trvání průměrně 30–60 minut. Vyžaduje proto analgetikum s velmi rychlým nástupem a krátkou dobou účinku, které se vyznačuje jednoduchou a bezpečnou aplikací

Zpět na archiv