Zpět na archiv
Chronická myeloidní leukémie

Chronická myeloidní leukémie

Chronická myeloidní leukémie je vzácný typ zhoubného onemocnění krevních buněk. Slovo chronická znamená, že postupuje pomaleji než akutní leukémie, a myeloidní popisuje typ bílých krvinek, které jsou postiženy. Toto onemocnění se obvykle vyskytuje u starších dospělých, ale může se objevit v každém věku. Častěji jsou postiženi muži, starší osoby a pacienti po ozařování (např. z důvodu jiného nádoru).

Pomalý rozvoj nemoci je důvodem, proč pacient nemusí řadu měsíců až let poznat, že má leukémii. Mezi příznaky patří časté krvácení, únava, horečka, neúmyslná ztráta tělesné hmotnosti, ztráta chuti k jídlu, bolest v levém podžebří, bledost a noční pocení.

Příčina chronické myeloidní leukémie není přesně známa, ale ví se, že podstatou je porucha genů v krevních buňkách. Část genů z chromozomu 22 se vymění s geny z chromozomu 9. Vzniká extra krátký chromozom 22 zvaný filadelfský chromozom, který má 90 % pacientů s chronickou myeloidní leukémií. Na filadelfském chromozomu vznikne nový gen (BCR-ABL), který nutí krevní buňky vytvářet nadměrné množství bílkoviny zvané tyrosinkináza. Tyrozinkináza způsobuje nekontrolované množení bílých krvinek v kostní dřeni. Jde ale o abnormální buňky, které nefungují a nezanikají normálním způsobem. V obrovském množství se hromadí v kostní dřeni a slezině a utlačují normální krevní buňky.

Při nedostatečném počtu červených krvinek vzniká anémie (chudokrevnost), která je příčinou únavy. Nedostatek krevních destiček vede k tvorbě modřin a častému krvácení, např. krvácení z nosu nebo z dásní. Hromadění abnormálních bílých krvinek v kostní dřeni a slezině vyvolává bolest kostí, bolest pod levým podžebřím a pocit plnosti i po malém jídle. Nadměrný počet abnormálních bílých krvinek utlačuje také tvorbu normálních bílých krvinek, jejichž úkolem je boj s infekcí. Proto jsou pacienti s chronickou myeloidní leukémií náchylnější k infekcím.

Chronická myeloidní leukémie má několik fází podle své agresivity, kterou lze zjistit podle poměru mezi počtem abnormálních a zdravých bílých krvinek v krvi nebo kostní dřeni. Vyšší podíl abnormálních buněk znamená pokročilejší chorobu. Na začátku onemocnění probíhá tzv. chronická fáze, kdy nemoc nejlépe reaguje na léčbu. Fáze akcelerace je přechodná fáze, kdy agresivita onemocnění stoupá, a blastická fáze je nejzávažnější agresivní život ohrožující fáze. Bez úspěšné léčby konči chronická myeloidní leukémie smrtí.

 

Zpět na archiv