Zpět na archiv
Karcinom (rakovina) prostaty

Dalším zdravotním problémem u mužů je karcinom – zhoubný nádor nebo také rakovina prostaty.  Na počátku onemocnění stojí opět hormonálně podmíněné změny tkání, které se objevují přibližně o 10 let dříve, než dojde k rozvoji vlastního karcinomu. Ten sám o sobě také náleží mezi nádory závislé na mužských pohlavních hormonech (androgenech).
Onemocnění je zákeřné především tím, že na počátku onemocnění je pacient zcela asymptomatický (bez příznaků) a nezřídka se onemocnění projeví až vzdálenými metastázami, zvláště do kostí. V pozdějších stádiích jsou charakteristické lokální příznaky, které jsou podobné jako u BHP – potíže s močením, krev v moči či ve spermatu, erektilní dysfunkce aj. Tyto bývají doprovázeny celkovými příznaky - únavou, nechutenstvím, úbytkem hmotnosti, zvýšenou tělesnou teplotou, patologickým zhubnutím doprovázeným silnou sešlostí organizmu, bolestivým syndromem při metastázách do skeletu, anémií.
Ne všechny rizikové faktory KP jsou přesně známy, ale mezi ty definované patří především dědičnost.
Dále se stále více potvrzuje domněnka, že přeměna klidového stádia ke klinickému je podporována vysokým obsahem živočišného tuku ve stravě. Dalším možným faktorem je nízký příjem vitaminu E, selenu, lignanů a izoflavonoidů přítomných v rostlinné stravě (lněné a sezamové semeno, obiloviny - žito, pšenice, oves a ječmen, sója, brukvovitá zelenina, jako je brokolice, zelí a některé ovoce, zejména meruňky a jahody) či vitaminu D.
Alarmujícím je také nárůst incidence (výskytu) tohoto onemocnění. Podle dat uvedených v Národním onkologickém registru bylo v roce 2010 hlášeno 6 771 případů ZN (zhoubných nádorů) prostaty (tj. nárůst 10 % oproti předchozímu roku), v přepočtu na obyvatele se jednalo o 131,2 případů na 100 tisíc mužů. Rapidní nárůst incidence ZN prostaty je v ČR pozorován již od začátku 90. let, po roce 2000 nárůst akceleroval. Standardizovaná míra incidence ZN prostaty byla v roce 2010 přibližně 3krát vyšší oproti standardizované míře incidence v roce 1990. Vyšší výskyt nádorů prostaty je vysvětlován jednak stárnutím populace, především však rutinním preventivním vyšetřováním hodnot prostatického specifického antigenu (PSA). Míra standardizované úmrtnosti na ZN prostaty po roce 2004 klesla a nyní stagnuje (www.uzis.cz).

Zpět na archiv